ILE OSZCZĘDZISZATLAS pierwsza w Polsce uniwersalna kotleciarka dla Gastronomi
zastępująca pracownika oraz pozwala zaoszczędzić na surowcu!

WYLICZENIA - OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCA

bez kotleciarki 400 kotletów po 200 g = 80 kg mięsa dziennie

z kotleciarką Atlas 400 kotletów 130 g = 52 kg mięsa dziennie

różnica 28 kilo mięsa zużytego dziennie mniej przez trzy miesiące sezonu

oszczędność 47 200 złWYLICZENIA - OSZCZĘDNOŚĆ NA KOSZTY PRACY

400 kotletów po 200 g = 80 kg mięsa dziennie to praca dla dwóch osób
po 7 godzin dziennie metodą tradycyjną tłuczkiem.

Wydajność naszej maszyny to 40 kg w godzinę

wykonanie 52 kg kotetów to około 1,5 godziny dla jednego pracownika

Trzy miesiące sezonu 1125 roboczo godzin oszczędności przy średnich stawkach godzinowych

oszczędność brutto 33 750 zł